Hrana za živinu

Ono što je na deklaraciji to je i u vreći. Provodimo strogu kontrolu sirovina. Garantujemo kvalitet. Laboratorijski ispitano.

Kontrola Svih Segmenata Proizvodnje

Žitoprometova laboratorija kontroliše sve sirovine pri prijemu i na osnovu tih rezultata se doziraju pojedine komponente kako bi se postigao kvalitet naveden na deklaraciji. Proizvodnja podliježe strogim unutrašnjim i vanjskim kontrolama. Procesima rukovode diplomirani tehnolozi.

Potpisujemo Sastav Hraniva

U našoj laboratorijii se određuje sadržaj proteina kao najvažnije komponente hraniva u obliku smjesa, sadržaj mineralnih materija,  kiselost,  sadržaj masti… U sertifikovanim laboratorijama se vrši mikrobiološka analiza.

 

Superkontrola

 

Pored naše laboratoprije, superkontrolu gotovih proizvoda vrše i seretifikovana laboratorija Veterinarskog zavoda u Banja Luci, laboratorija Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu i laboratorija Veterinarskog fakulteta u Beogradu.

 

 

stvaramo nove recepture provjereno u praksi

Naše gotove i dopunske smješe rezultat su naučno istraživačkog rada Veterinarskog fakulteta u Beogradu.  

GODINA POSTOJANJA

smjesa ZA ŽIVINU

KOMINTENATA

PROIZVODA

proizvodi

potpuna krmna smješa za tov pilića pt-1

pakovanje 10kg, 25kg, 50kg

potpuna krmna smješa za tov pilića pt-2

pakovanje 10kg, 25kg, 50kg

potpuna krmna smješa za tov pilića pt-3

pakovanje 10kg, 25kg, 50kg

dopunska krmna smješa za uzgoj i tov pilića pt super

pakovanje 10kg, 25kg, 50kg

pšenične mekinje

pakovanje 30kg, 25kg.

potpuna krmna smješa za konzumne nosilje kn-15

pakovanje 10kg, 25kg, 50kg

potpuna krmna smješa za konzumne nosilje kn-15

pakovanje 10kg, 25kg, 50kg

potpuna krmna smješa za nosilje kn-30

pakovanje 10 kg, 25kg, 50kg

potpuna krmna smješa za ćuriće, početna ćt-1

pakovanje 10kg, 25kg, 50kg

potpuna krmna smješa za ćuriće U PORASTU I TOVU ćt-2

pakovanje 10kg, 25kg, 50kg

potpuna krmna smješa za ćuriće U TOVU, ZAVRŠNA ćt-3

pakovanje 10 kg, 25kg, 50kg

PREUZMITE KATALOG PROIZVODA FABRIKE STOČNE HRANE

savjeti za gajenje brojlera

 

Kako dezinfikovati objekat prije ubacivanja novog turnusa? Kako podesiti temperaturu i koju podlogu izabrati? Koja hraniva upotebljavati i kako hraniti piliće? Više u odjeljku savjeti.

 

težina pakovanja u kg

hraniva

Istražite i ostale proizvode

Široka paleta proizvoda interesantna prehrambenoj industriji, veleprodajama i skladištima mlinarskih proizvoda i hrane za stoku

Program za Ishranu Ovaca i Koza

Program za Ishranu Goveda

Premiksi 

počnimo uspješnu saradnju

Javite nam se sa vašim zahtjevima. Naš stručni tim će ponuditi najbolja rješenja.