Hraniva za svinje

Izbalansirana ishrana krmača. Kompletne smješe za tov .

Kontrola Svih Segmenata Proizvodnje

Žitoprometova laboratorija kontroliše sve sirovine pri prijemu i na osnovu rezultata se doziraju pojedine komponente kako bi se postigao kvalitet koji je naveden na deklaraciji. Proizvodnja podliježe strogim unutrašnjim i vanjskim kontrolama.

Procesima rukovode dvoje diplomiranih tehnologa.

Potpisujemo Sastav Hraniva

U našoj laboratorijii se određuje sadržaj proteina kao najvažnije komponente hraniva u obliku smjesa, zatim sadržaj mineralnih materija,  kiselost,  sadržaj masti… U sertifikovanim laboratorijama se vrši mikrobiološka analiza.

 

Superkontrola

 

Pored naše laboratoprije, superkontrolu gotovih proizvoda vrše i:  sertifikovana laboratorija Veterinarskog zavoda u Banja Luci, laboratorija Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu i laboratorija Veterinarskog fakulteta u Beogradu.

Poizvodnja u Žitoprometu prolazi i stalni inspekcijski nadzor 

 

stvaramo nove recepture PROVJERENO U PRAKSI

Naše gotove, dopunske smješe i premiksi rezultat su naučno istraživačkog rada Veterinarskog fakulteta u Beogradu.  

GODINA POSTOJANJA

HRANIVA ZA SVINJE

KOMINTENATA

PROIZVODA

proizvodi

potpuna krmna smjesa za suprasne krmače i priplodne nazimice, skpn

pakovanje  10kg, 20kg, 50kg

potpuna krmna smjesa za krmače dojilje i priplodne nerastove, kd-n

pakovanje 10kg, 20kg, 50kg

potpuna krmna smjesa za ishranu prasadi do 15kg, st-starter

pakovanje 10kg, 20kg, 50kg

potpuna krmna smjesa za ishranu prasadi od 15 do 25kg, S-gro

pakovanje 10kg, 25kg, 50kg

dopunska krmna smjesa za prasad, st super

pakovanje 10kg, 20kg, 50kg

potpuna krmna smjesa za svinje u porastu od 25 do 60kg, st-1

pakovanje 20kg, 50kg

potpuna krmna smjesa za svinje u tovu od 60 do 100kg, st-2

pakovanje 20kg, 50kg

dopunska krmna smjesa za tovne i rasplodne svinje, st-35

pakovanje 10kg, 20kg, 50kg

PREUZMITE KATALOG PROIZVODA FABRIKE STOČNE HRANE

savjeti za gajenje svinja

 

Kako organizovati prostor za gajenje svinja? Kako podesiti temperaturu i koju podlogu izabrati? Koja hraniva upotebljavati ?

Više u odjeljku savjeti.

 

težina pakovanja u kg

hraniva

Istražite i ostale proizvode

Široka paleta proizvoda interesantna prehrambenoj industriji, veleprodajama i skladištima mlinarskih proizvoda i hrane za stoku

Program za Ishranu Živine

Program za Ishranu Goveda 

Program za Ishranu Ovaca 

Premiksi 

počnimo uspješnu saradnju

Javite nam se sa vašim zahtjevima. Naš stručni tim će ponuditi najbolja rješenja.