Hraniva za Ovce

Posebnu pažnju u ishrani treba posvetiti pravilnom razvoju majki kako bi bile krupne, donosile krupniju jagnjad i bolje ih hranile. Druga kritična kategorija su jaganjci kojima treba obezbijediti  dovoljno proteina za razvoj.

Kontrola Svih Segmenata Proizvodnje

Žitoprometova laboratorija kontroliše sve sirovine pri prijemu i na osnovu tih rezultata se doziraju pojedine komponente kako bi se postigao kvalitet naveden na deklaraciji. Proizvodnja podliježe strogim unutrašnjim i vanjskim kontrolama. Procesima rukovode dvoje diplomiranih tehnologa.

Potpisujemo Sastav Hraniva

U našoj laboratorijii se određuje sadržaj proteina kao najvažnije komponente hraniva u obliku smjesa, sadržaj mineralnih materija,  kiselost,  sadržaj masti… U sertifikovanim laboratorijama se vrši mikrobiološka analiza.

 

Superkontrola

 

Pored naše laboratoprije, superkontrolu gotovih proizvoda vrše i sertifikovana laboratorija Veterinarskog zavoda u Banja Luci, laboratorija Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu i laboratorija Veterinarskog fakulteta u Beogradu.

Poizvodnja u Žitoprometu prolazi i stalni inspekcijski nadzor 

po receptima stručnjaka 

provjereno u praksi 

Naše gotove, dopunske smjese i premiksi rezultat su naučno istraživačkog rada Veterinarskog fakulteta u Beogradu.  

GODINA POSTOJANJA

smjesA ZA OVCE i jagnjad

PROIZVODA

KOMINTENATA

proizvodi

potpuna krmna smjesa i za sjagnjene ovce i ovce muzare toj

pakovanje 10kg, 25kg, 50kg

potpuna krmna smjesa ii za sjagnjene ovce i ovce muzare toj-2

pakovanje 30kg, 25kg.

dopunska krmna smjesa za sjagnjene ovce i ovce muzare toj super 25%

pakovanje 10kg, 25kg, 50kg

dopunska krmna smjesa za sjagnjene ovce i ovce muzare toj super 32%

pakovanje 10 kg, 25kg, 50kg

dopunska krmna smjesa za šilježad tš

pakovanje 10kg, 25kg, 50kg

potpuna krmna smjesa za rano odlučenu jagnjad, početna tj-1

pakovanje 10kg, 25kg, 50kg

potpuna krmna smjesa za jagnjad završna tj

pakovanje 10kg, 25kg, 50kg

dopunska krmna smjesa za jagnjad tj super

pakovanje 10kg, 25kg, 50kg

PREUZMITE KATALOG PROIZVODA FABRIKE STOČNE HRANE

šta zahtijeva Ishrana ovaca i koza? 

Kako hraniti ovce da dostignu dobru razvijenost dubina i širina kako bi mogle donijeti krupnu jagnjad? Kako hraniti jagnjad? Kako primjenjivati koncentrovana hraniva u smjesi sa voluminoznom hranom? Da li i koliko premiksi mogu zamijeniti koncentrate?

 

težina pakovanja u kg

smjesa za ovce i koze

Istražite i ostale proizvode

Široka paleta proizvoda interesantna prehrambenoj industriji, veleprodajama i skladištima mlinarskih proizvoda i hrane za stoku

Program za Ishranu Živine

Program za Ishranu Goveda 

Premiksi 

počnimo uspješnu saradnju

Javite nam se sa Vašim zahtjevima. Naš stručni tim će ponuditi najbolja rješenja.