Hraniva za goveda

Izbalansirana ishrana krava muzara smjesama koje daju odličan odnos cijena i efekata. Kompletne smješe za tov bikova.

Kontrola Svih Segmenata Proizvodnje

 

 

 

 Žitoprometova lhemijsko reološka aboratorija kontroliše sve sirovine pri prijemu i na osnovu rezultata se doziraju pojedine komponente kako bi se postigao kvalitet koji je naveden na deklaraciji. Prosec proizvodnje podliježe strogim unutrašnjim i vanjskim kontrolama. Procesima rukovode dvoje diplomiranih tehnologa.

 

Potpisujemo Sastav Hraniva

U našoj laboratorijii se određuje sadržaj proteina kao najvažnije komponente hraniva u obliku smjesa, sadržaj mineralnih materija,  kiselost,  sadržaj masti… U sertifikovanim laboratorijama se vrši mikrobiološka analiza.

 

Superkontrola

 

Pored naše laboratoprije, superkontrolu gotovih proizvoda vrše i:  sertifikovana laboratorija Veterinarskog zavoda u Banja Luci, laboratorija Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu i laboratorija Veterinarskog fakulteta u Beogradu.

Poizvodnja u Žitoprometu prolazi i stalni inspekcijski nadzor 

 

stvaramo nove recepture PROVJERENO U PRAKSI

Naše gotove, dopunske smješe i premiksi rezultat su naučno istraživačkog rada Veterinarskog fakulteta u Beogradu.  

GODINA POSTOJANJA

HRANIVA ZA goveda

KOMINTENATA

PROIZVODA

proizvodi

potpuna krmna smjesa za krave muzare sa najmanje 12% proteina

pakovanje  20kg, 50kg

potpuna krmna smjesa za krave muzare sa najmanje 18% proteina

pakovanje 20kg, 50kg

potpuna krmna smjesa za krave muzAre gk super

pakovanje 10kg, 20kg, 50kg

potpuna krmna smjesa za ishranu teladi gt starter

pakovanje 10kg, 25kg, 50kg

potpuna krmna smjesa za telad u porastu g-gro

pakovanje 10kg, 20kg, 50kg

dopunska krmna smjesa za telad t super

pakovanje 10kg, 20kg, 50kg

potpuna krmna smjesa za tov junadi do 250kg gt-1

pakovanje 20kg, 50kg

potpuna krmna smjesa za tov junadi preko 250kg gt-2

pakovanje 20kg, 50kg

dopunska krmna smjesa za tov junadi do 250kg GT super 30%

pakovanje 10kg, 20kg, 50kg

dopunska krmna smjesa za tov junadi preko 250kg GT super 32%

pakovanje 10kg, 20kg, 50kg

PREUZMITE KATALOG PROIZVODA FABRIKE STOČNE HRANE

savjeti za gajenje goveda

 

Kako hraniti krave muzare da bi imale što veću mlječnost? Da li su važnija voluminozna ili koncentrovana hraniva? Kako hraniiti telad? Šta treba znati pri tovu bilkova?

 

težina pakovanja u kg

hraniva

Istražite i ostale proizvode

Široka paleta proizvoda interesantna prehrambenoj industriji, veleprodajama i skladištima mlinarskih proizvoda i hrane za stoku

Program za Ishranu Živine

Program za Ishranu Ovaca

Premiksi 

počnimo uspješnu saradnju

Javite nam se sa vašim zahtjevima. Naš stručni tim će ponuditi najbolja rješenja.