Izjava o autorstvu
I
Žitopromet ad Bijeljina zadržava sva prava na materijale koji su objavljeni na ovom sajtu.
Izuzetak od ovoga su materijali objavljeni u odjeljku ,,drugi o nama” na koje autorska prava imaju autori i/ili medijske kuće čije materijale samo prenosimo – ukazujemo na njih.
II
Žitopromet ad Bijeljina može dozvoliti upotrebu materijala u press odjeljku pod uslovom da se ranije najavi, odnosno dogovori njihovo korištenje.
Izuzetak su materijali ,,drugi o nama” za čije korištenje se mora tražiti saglasnost autora i/ili produkcijske kuće.
III
Objavljivanje TV i radio reklama podliježe prethodnom dogovoru.