Premiksi

Premiksi su smjese vitamina, minerala i drugih komponenti koje imaju esencijalan značaj za normalno funkcionisanje ćelija, rast i razvoj organizma. Pakovanja koja nudimo su dobro rješenje za farmere koji sami spravljaju hranu za životinje.

Kontrola Svih Segmenata Proizvodnje

Žitoprometova laboratorija kontroliše sve sirovine pri prijemu i na osnovu rezultata se doziraju pojedine komponente kako bi se postigao kvalitet koji je naveden na deklaraciji. Proces proizvodnje podliježe strogim unutrašnjim i vanjskim kontrolama. Procesima rukovode dvoje diplomiranih tehnologa.

Superkontrola

 

Pored naše laboratoprije, superkontrolu gotovih proizvoda vrše i:  sertifikovana laboratorija Veterinarskog zavoda u Banja Luci, laboratorija Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu i laboratorija Veterinarskog fakulteta u Beogradu.

Poizvodnja u Žitoprometu prolazi i stalni inspekcijski nadzor 

 

stvaramo nove recepture PROVJERENO U PRAKSI

Naše gotove, dopunske smješe i premiksi rezultat su naučno istraživačkog rada Veterinarskog fakulteta u Beogradu.  

GODINA POSTOJANJA

PREMIKSA

KOMINTENATA

PROIZVODA

proizvodi

pREMIKS P-KM 3%

VITAMINSKO MINERALNA PREDSMJESA ZA KRAVE MUZARE, OVCE I KOZE U LAKTACIJI

pakovanje  3kg, 25kg

pREMIKS P-TJJ 3%

VITAMINSKO MINERALNA PREDSMJESA ZA TELAD, JARAD I JAGNJAD

pakovanje 3kg, 25kg

pREMIKS P-JOT 3%

VITAMINSKO MINERALNA PREDSMJESA ZA JUNAD U TOVU I OVCE U TOVU

pakovanje 3kg, 25kg

pREMIKS S-PS 4%

VITAMINSKO MINERALNA PREDSMJESA ZA PRIPLODNE SVINJE

pakovanje 2kg, 25kg

pREMIKS SP-4%

VITAMINSKO MINERALNA PREDSMJESA ZA PRASAD

pakovanje 1kg, 25kg

pREMIKS S-TS 3%

VITAMINSKO MINERALNA PREDSMJESA ZA TOVNE SVINJE

pakovanje 1kg, 25kg

PREUZMITE KATALOG PROIZVODA FABRIKE STOČNE HRANE

Potpisujemo Naše Proizvode

U našoj laboratorijii se određuje sadržaj proteina kao najvažnije komponente hraniva u obliku smjesa, sadržaj mineralnih materija,  kiselost,  sadržaj masti… U sertifikovanim laboratorijama se vrši mikrobiološka analiza.

 

Istražite i ostale proizvode

Široka paleta proizvoda interesantna prehrambenoj industriji, veleprodajama i skladištima mlinarskih proizvoda i hrane za stoku

Program za Ishranu Živine

Program za Ishranu Goveda 

Program za Ishranu Ovaca

Program za Ishranu Svinja 

počnimo uspješnu saradnju

Javite nam se sa vašim zahtjevima. Naš stručni tim će ponuditi najbolja rješenja.