Fabrika Stočne Hrane

Radimo poštujući standarde, uz rigorozne unutrašnje i vanjske kontrole. Garantujemo da u našim proizvodima nema hormona, antibiotika ili sličnih dodataka stočnoj hrani.

 

Sertifikovane Recepture

Recepture su plod naučno istraživačkog rada Veterinarskog fakulteta u Beogradu. Iskustvo i stručnost su sadržani u gotovim i dopunskim hranivima, premiksima i drugim dodacima hrani.

Bez GMO

U hranivima ne koristimo GMO.

Laboratorijska Kontrola

Naša laboratorija kontroliše  sadržaj proteina, minerala i drugih parametara i u ulaznim sirovinama i u finalnom proizvodu.

Gradimo Uspješan Posao Od 1961.

Žitopromet Bijeljina je osnovan 2. februara1961. godine izdvajanjem iz Žitoprometa Brčko. Od tada do danas postali smo lideri u proizvodnji brašna, hljeba i stočne hrane u sjeveroistočnoj BiH i jedna od vodećih kuća u ovoj oblasti u BiH.  

Predstavljamo Fabriku Stočne Hrane

 

 Kapacitet mješaone u Fabrici stočne hrane je 10 tona na sat. Cjelokupan proces spravljanja hraniva je kompjuterski kontrolisan i potpuno automatizovan. 

 

 

 

 

Značajno Učešće na Tržištu BiH

 

Naša hraniva koriste odgajivači u Centralnoj BiH, Zapadnoj Hercegovini, Posavini,  bihaćkoj Krajini, na Romaniji, Istočnoj Hercegovini, na Glasincu, u Semberiji … Koncentrati i gotova hraniva su u ponudi brojnih partnera i veleprodaja.

 

 

Lideri  60 Godina 

Žitopromet je od osnivanja vodeći proizvođač na tržištu  stočne hrane. Ni danas ne odustajemo od kvaliteta receptura, ne posežemo za zamjenama, ne ubacujemo hormone ili antibiotike, bez obzira na nemilosrdnost tržišne utakmice.

Različita hraniva

%

Garancija sastava

Informativni bilten

P.rijavite se i primajte informativni bilten sa savjetima vezanim za ishranu stoke, načinima i recepturama za spravljanja hraniva,  novostima u ponudi FSH, predlozima kako unaprijediti proizvodnju…

 

 

Predstavljamo Premikse

Mineralno vitamiske smjese izuzetno pogodne za farmere koji sami spravljaju hraniva za stoku. .

Stručni Tim

Proizvodnjuom u FSH rukovode diplomirani tehnolozi. 

Preuzmite Katalog Proizvoda Fabrike Stočne Hrane